Kim jesteśmy

Jesteśmy niezależną spółką audytorsko-doradczą, tworzoną przez niewielki zespół ekspertów, którzy korzystając ze swoich wieloletnich doświadczeń w środowisku krajowym i międzynarodowym, koncentrują się na wsparciu Klientów w realizacji ich celów biznesowych, w oparciu na nasze nadrzędne zasady:

Profesjonalizm

Stosujemy najwyższe standardy pracy, opierając rozwiązania o najlepsze krajowe i międzynarodowe praktyki rynkowe.

Zaangażowanie

Stawiamy na dbałość o wysoką jakość wyników naszej pracy. Dążymy do rozwiązań realnie odpowiadających na potrzeby wskazane przez klienta.

Partnerstwo

Pogłębione zrozumienie środowiska, kontekstu i specyfiki klienta stoi u podstaw naszych rozwiązań i rekomendacji.

Nasi
Klienci

Nasza oferta

Audyt i doradztwo księgowe

Każde badanie opieramy na partnerskim dialogu dzięki czemu nasi Klienci traktują nas nie jak kontrolującego lecz bardziej jako doradcę.

Zrozumienie działalności Klienta, rynku na którym działa, oraz wewnętrznych procesów wspierających realizacje strategicznych celów pozwala nam zidentyfikować ryzyka związane z działalnością Klienta i nie tylko ocenić ich wpływ na sprawozdawczość finansową lecz również proponować rozwiązania wspomagające zarządzanie tymi ryzykami.

zakres usług

Doradztwo biznesowe

Starannie opracowujemy oraz wdrażamy kompleksowe i unikalne rozwiązania, uszyte specjalnie na miarę potrzeb naszych Klientów.

Korzystając z naszego doświadczenia w zarządzaniu wspieramy naszych Klientów na każdym etapie procesu zmiany – od identyfikacji potrzeb poprzez projektowanie efektywnego rozwiązania aż po jego wdrożenie i ocenę uzyskanych efektów. Dostarczając realne wsparcie koncentrujemy się na budowaniu wartości firm dla ich właścicieli.

zakres usług